SLOWAKISCHER HERSTELLER DER SCHUL-, BÜROMÖBEL UND TAFELN

Sprachkabinett analog DOMINO

311405


Produkt ist nicht verfügbar

Ovládacia jednotka učiteľa (centrálna elektronika, 2x repro, slúchadlá)  (mehr)

Sprachkabinett analog DOMINO


Artikelbezeichnung

Ovládacia jednotka učiteľa (centrálna elektronika, 2x repro, slúchadlá)

Nový typ predchádzajúcej verzie analógového laboratória Analóg Basic. Nová verzia získala novú vizáž aj funkcie. 

Hlavnými rozdielmi v porovnaní so staršou verziou sú: 

  • uloženie do pamäte až 24 variánt rozdelenia žiakov do skupín
  • automatický diskrétny odposluch s automatickým prepínaním v určených intervaloch (1 - 32 sekúnd)
  • možnosť pripojenia dvoch externých zariadení na nahrávanie vyučovania
  • počet pripojiteľných žiakov 24
  • centrálna elektronika, 2x repro, slúchadlá
Unsere Webseite benutzt die Dateien Cookie. Manche Cookies sind notwendig für die richtige Webfunktion. Die anderen Cookies benutzen wir für die Analysen. Diese können Sie bzw. ablehnen.