SLOWAKISCHER HERSTELLER DER SCHUL-, BÜROMÖBEL UND TAFELN

Sprachkabinett

Sprachkabinett
Tovar v kategorií
Sprachkabinett analog BASIC
Ovládacia jednotka učiteľa (centrálna elektronika, 2x repro, slúchadlá, CD prehrávač, magnetofón)
Sprachkabinett analog DOMINO
Ovládacia jednotka učiteľa (centrálna elektronika, 2x repro, slúchadlá)
Jednotka žiaka (pre dvoch žiakov)
možnosť pripojenia jedného alebo dvoch slúchadiel
Jednotka žiaka (pre jedného žiaka)
možnosť pripojenia jedného alebo dvoch slúchadiel
Slúchadlá s mikrofónom
slúchádla s citlivým mikrofónom
Technik fürs Sprachkabinett
Verzie Standard a Premium majú rovnaký hardware. Líšia sa úrovňou programového vybavenia.
Unsere Webseite benutzt die Dateien Cookie. Manche Cookies sind notwendig für die richtige Webfunktion. Die anderen Cookies benutzen wir für die Analysen. Diese können Sie bzw. ablehnen.